آقای عباس توکل

عباس توکل کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

آقای عباس توکل

Abbas Tavakol

کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای عباس توکل در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری آذر 1397