آقای دکتر سید محمدرضا احتشامی

دکتر سید محمدرضا احتشامی استادیار، دانشگاه گیلان

آقای دکتر سید محمدرضا احتشامی

Dr. Seyed Mohamadreza Ehteshami

استادیار، دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید محمدرضا احتشامی در مجلات و ژورنالها