آقای دکتر عبدالله حاتم زاده

دکتر عبدالله حاتم زاده استاد، دانشگاه گیلان

آقای دکتر عبدالله حاتم زاده

Dr. Abdollah Hatam Zadeh

استاد، دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عبدالله حاتم زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران