آقای فتح الله دویرانی

فتح الله دویرانی

آقای فتح الله دویرانی

Fathollah Davirani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای فتح الله دویرانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه فیزیک و آموزش فیزیک