خانم مریم خلخالی

مریم خلخالی

خانم مریم خلخالی

Maryam Khalkhali

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مریم خلخالی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه فیزیک و آموزش فیزیک