آقای دکتر مهدی کلاهی

دکتر مهدی کلاهی عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر مهدی کلاهی

Dr. Mahdi Kolahi

عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی کلاهی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
نائب رئیس جشنواره دومین جشنواره ملی فناوری های آب" آب های نامتعارف(آب شور و پساب)" دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد آذر 1397