خانم نسرین علی مردانی

نسرین علی مردانی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان

خانم نسرین علی مردانی

Nasrin Ali Mardani

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم نسرین علی مردانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
همكاران تحريريهمجله مبدل گرمایی