آقای دکتر حسین انصاری

دکتر حسین انصاری عضو هیئت‌علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر حسین انصاری

Dr. Hossein Ansari

عضو هیئت‌علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین انصاری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس شورای اجرایی دومین جشنواره ملی فناوری های آب" آب های نامتعارف(آب شور و پساب)" دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد آذر 1397