خانم دکتر شهناز دانش

دکتر شهناز دانش مدیرگروه آموزشی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد

خانم دکتر شهناز دانش

Dr. Shahnaz Danesh

مدیرگروه آموزشی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر شهناز دانش در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس شورای علمی دومین جشنواره ملی فناوری های آب" آب های نامتعارف(آب شور و پساب)" دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد آذر 1397