آقای دکتر علیرضا اسلامی

دکتر علیرضا اسلامی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی

آقای دکتر علیرضا اسلامی

Dr. Alireza Eslami

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا اسلامی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر شورای علمی دومین جشنواره ملی فناوری های آب" آب های نامتعارف(آب شور و پساب)" دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد آذر 1397