آقای دکتر کوروش صدیقی

دکتر کوروش صدیقی دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

آقای دکتر کوروش صدیقی

Dr. Korosh Sedighi

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر کوروش صدیقی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
مشاور علمی و اجرایی همایش دومین همایش ملی موتوهای درونسوز دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - انجمن علمی موتور ایران، بابل بهمن 1397