آقای دکتر امید جهانیان

دکتر امید جهانیان دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

آقای دکتر امید جهانیان

Dr. Omid Jahanian

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امید جهانیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس دومین همایش ملی موتوهای درونسوز دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - انجمن علمی موتور ایران، بابل بهمن 1397