آقای دکتر حجت الله ابراهیمیان

دکتر حجت الله ابراهیمیان ستادیار حقوق عمومی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

آقای دکتر حجت الله ابراهیمیان

Dr. Hojjatollah Ebrahimian

ستادیار حقوق عمومی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حجت الله ابراهیمیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی-اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران اسفند 1397
عضو کمیته علمی اولین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی-اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران اسفند 1397
عضو کمیته علمی اولین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی-اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران اسفند 1397