آقای دکتر حجت اله ابراهیمیان

دکتر حجت اله ابراهیمیان ستادیار حقوق عمومی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

آقای دکتر حجت اله ابراهیمیان

Dr. Hojjatollah Ebrahimian

ستادیار حقوق عمومی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حجت اله ابراهیمیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حجت اله ابراهیمیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی-اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران اسفند 1397
عضو کمیته علمی اولین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی-اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران اسفند 1397