آقای دکتر عابدین مومنی

دکتر عابدین مومنی استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران

آقای دکتر عابدین مومنی

Dr. Abedin Momeni

استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عابدین مومنی در مجلات و ژورنالها

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عابدین مومنی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
ریاست افتخاری کنفرانس اولین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی-اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران اسفند 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اجتهاد در اجتهاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 6، شماره: 12
2 اجرای حدود در عصر غیبت (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 41، شماره: 1
3 اختیار قاضی در عفو مجرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 2، شماره: 3
4 اصل عدالت در فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 10، شماره: 39
5 بررسی حکم اکتساب با اعمال حرام در مذاهب خمسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 8، شماره: 29
6 بررسی مبانی فقهی و حقوقی تعدد و تداخل دیاتدر حقوق ایران (با محوریت قانون مجازات اسلامی 1392) (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه میان‌رشته‌ای فقهی دوره: 6، شماره: 11
7 بررسی مستندات قایلان جواز اخذ اجرت بر قضاء در فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 4، شماره: 8
8 تاثیر رابطه رشوه و هدیه در حکم اخذ هدیه توسط قاضی در فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 5، شماره: 10
9 سرزمینی بودن مجازات در فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 10، شماره: 38
10 سرمقاله: آرمان فقه مقارن (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 3، شماره: 5
11 سرمقاله: جایگاه اختلاف در فقه مقارن (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 4، شماره: 8
12 سرمقاله: دین آسمانی و دین زمینی و ارتباط آن با فقه مقارن (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 4، شماره: 7
13 سرمقاله: فقه مقارن راهی برای کشف حقیقت (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 3، شماره: 6
14 سرمقاله: فقه و امت اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 2، شماره: 3
15 سنت فعلی پیامبر(ص) و جایگاه آن در استنباط حکم از دیدگاه فریقین (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 46، شماره: 2
16 شبهه تعارض امکان فهم قرآن با ضرورت وجود معصوم (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 1، شماره: 2
17 مشروعیت رجم و حد یا تعزیر بودن آن از دیدگاه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 1، شماره: 1
18 نظریه اعتبار خبر واحد در دماء در تزازوی نقد (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 22، شماره: 83
19 نقش مصلحت در اجرای مجازاتهای حدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 3، شماره: 5
20 نگرشی در اخبار تحلیل، نفی ضمان خمس سابق بر ملکیت شیعه (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 41، شماره: 2
21 واکاوی مفهومی و مصداقی آیه تبلیغ بر اساس دلالت سیاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 12، شماره: 1
22 ولایت فقیه از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 3، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصول امنیت سیاسی در اسلام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
2 بررسی تنافی یا عدم تنافی کیفر بدنی و کرامت بشر بر اساس هارمونی نظام جزایی اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامی