آقای دکتر عابدین مومنی

دکتر عابدین مومنی استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران

آقای دکتر عابدین مومنی

Dr. Abedin Momeni

استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عابدین مومنی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی اولین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی-اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران اسفند 1397