آقای دکتر حسن طالبی

دکتر حسن طالبی مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی.

آقای دکتر حسن طالبی

Dr. Hasan Talebi

مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسن طالبی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته اجرایی اولین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی-اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران اسفند 1397