آقای تقی متقی مهر

تقی متقی مهر مدیر کل امور مالی دانشگاه مذاهب اسلامی

آقای تقی متقی مهر

Taghi Mottaghi Mehr

مدیر کل امور مالی دانشگاه مذاهب اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای تقی متقی مهر در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته اجرایی اولین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی-اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران اسفند 1397