آقای روح الله جمشیدی

روح الله جمشیدی مدیر کل فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی.

آقای روح الله جمشیدی

Rohollah Mottghi Mehr

مدیر کل فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای روح الله جمشیدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته اجرایی اولین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی-اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران اسفند 1397