آقای دکتر علی محمد رجبی

دکتر علی محمد رجبی استادیار گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه تهران

آقای دکتر علی محمد رجبی

Dr. Ali Mohammad Rajabi

استادیار گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی محمد رجبی در مجلات و ژورنالها