آقای پروفسور فریبرز رشیدی

پروفسور فریبرز رشیدی پروفسور دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آقای پروفسور فریبرز رشیدی

Prof. Fariborz Rashidi

پروفسور دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور فریبرز رشیدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کمیته علمی شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر بهمن 1397