آقای حسن پهلوانزاده

حسن پهلوانزاده پروفسور دانشگاه تربیت مدرس

آقای حسن پهلوانزاده

Hasan Pahlevanzadeh

پروفسور دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حسن پهلوانزاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
مسئول کمیته پدیده های انتقال شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر بهمن 1397