آقای پروفسور محمدرضا جعفری نصر

پروفسور محمدرضا جعفری نصر مسئول کمیته نفت و مهندسی مخازن/تولید، فرآوری و تبدیل گاز طبیعی

آقای پروفسور محمدرضا جعفری نصر

Prof. Mohamadreza Jafari Nasr

مسئول کمیته نفت و مهندسی مخازن/تولید، فرآوری و تبدیل گاز طبیعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور محمدرضا جعفری نصر در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
مسئول کمیته نفت و مهندسی مخازن/تولید، فرآوری و تبدیل گاز طبیعی شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر بهمن 1397