آقای مهدی اسماعیلی

مهدی اسماعیلی مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان

آقای مهدی اسماعیلی

Mehdi Esmayeeli

مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهدی اسماعیلی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، اصفهان دی 1397