خانم دکتر عاطفه بدری

دکتر عاطفه بدری

خانم دکتر عاطفه بدری

Dr. Atefeh Badri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر عاطفه بدری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، اصفهان دی 1397