آقای میثم بهمنش

میثم بهمنش

آقای میثم بهمنش

Meysam Behmanesh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای میثم بهمنش در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، اصفهان دی 1397