خانم دکتر فاطمه پیغمبری

دکتر فاطمه پیغمبری

خانم دکتر فاطمه پیغمبری

Dr. Fatemeh Peyghambari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر فاطمه پیغمبری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دومین همایش ملی سبک زندگی و سلامت دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد، یزد آذر 1397