آقای دکتر علیرضا آرش پور

دکتر علیرضا آرش پور

آقای دکتر علیرضا آرش پور

Dr. Alireza Arash pour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا آرش پور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه حقوقی دانشگاه اصفهان

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استثنایات حقوقی در رابطه با عدم شناسایی مسیولیت بین المللی دولت در برابر دولت ها واتباع خارجی (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش ملل دوره: 2، شماره: 23
2 بررسی سلب تابعیت اتباع بحرین در پرتو حقوق بین الملل بشر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 3
3 پیشگیری و جبران خسارت زیست محیطی در مدیریت سوخت مصرف شده هسته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 2
4 تحلیل حقوقی خشونت علیه مسلمانان میانمار به مثابه جنایت نسل زدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 47، شماره: 4
5 جایگاه اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 45، شماره: 2
6 حمله نظامی عربستان به یمن از نگاه حقوق بین المللی بشردوستانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 2
7 فلسطین، یونسکو و صیانت از میراث فرهنگی در برابر نابودی از منظر حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 3
8 نابودسازی فرهنگی از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر اقدامات اسراییل در سرزمین های اشغالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 48، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحلیلی بر اختلاف زیست محیطی آرژانتین و اروگویه 2010 (قضیه کارخانه خمیر کاغذ) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
2 رابطه ی حقوق بین الملل اقتصادی و توسعه ی پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
3 نسبت سنجی مفاد حقوق و منشور شهروندی با مکانیزم سیاست گذاری زیست محیطی راهبردی در ایران ضمن تاکید بر زمینه ها، چالش ها و مسیولیت های مستنبط (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
4 نگاهی نوین به مقوله نیابت قضایی بین المللی از دیدگاه حقوق عمومی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق درعلوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی