آقای دکتر حسن پوربافرانی

دکتر حسن پوربافرانی

آقای دکتر حسن پوربافرانی

Dr. Hasan Porbaferani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسن پوربافرانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه حقوقی دانشگاه اصفهان