آقای دکتر امراله نیکومنش

دکتر امراله نیکومنش استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

آقای دکتر امراله نیکومنش

Dr. Amrolah Nikoomanesh

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امراله نیکومنش در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییدوفصلنامه شفای دل

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امراله نیکومنش در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی همایش منطقه ای فن آوری های نوین در سیستم های تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی در ساختمان ها دانشگاه آزاد اسلامی واحدسقز، سقز آذر 1397