آقای دکتر رضا برادران کاظم زاده

دکتر رضا برادران کاظم زاده دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر رضا برادران کاظم زاده

Dr. Reza Baradaran Kazemzadeh

دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا برادران کاظم زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم