آقای دکتر رضا حسنوی

دکتر رضا حسنوی دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

آقای دکتر رضا حسنوی

Dr. Reza Hasnavi

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا حسنوی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم