آقای هادی حجت

هادی حجت دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث

آقای هادی حجت

Hadi Hojat

دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای هادی حجت در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال