خانم دکتر صادق آملی لاریجانی

دکتر صادق آملی لاریجانی استاد دانشگاه قم

خانم دکتر صادق آملی لاریجانی

Dr. Sadegh Amoli Larijani

استاد دانشگاه قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر صادق آملی لاریجانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی