آقای دکتر مهدی قادری

دکتر مهدی قادری عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور و مدیر گروه رشته علوم اجتماعی و مدرس دانشگاه پیام نور

آقای دکتر مهدی قادری

Dr. Mehdi Ghaderi

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور و مدیر گروه رشته علوم اجتماعی و مدرس دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی قادری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی سومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان، تهران آذر 1397