آقای دکتر حسین نامدار

دکتر حسین نامدار عضو هیات علمی دانشگاه علوم وفنون هوایی شهید ستاری

آقای دکتر حسین نامدار

Dr. Hosein Namdar

عضو هیات علمی دانشگاه علوم وفنون هوایی شهید ستاری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین نامدار در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
ریاست افتخاری کنفرانس سومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان، تهران آذر 1397