آقای دکتر محمدحسین آبنوسی

دکتر محمدحسین آبنوسی دانشیار، دانشگاه اراک

آقای دکتر محمدحسین آبنوسی

Dr. Mohammad Hossein Abnoosi

دانشیار، دانشگاه اراک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدحسین آبنوسی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه سلول و بافت