آقای منصور ابراهیمی

منصور ابراهیمی دانشیار، پژوهشکده سبز قم

آقای منصور ابراهیمی

Mansor Ebrahimi

دانشیار، پژوهشکده سبز قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای منصور ابراهیمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه سلول و بافت