آقای دکتر ناصر پارسا

دکتر ناصر پارسا استاد، دانشگاه مریلند و جانزهاپکینز آمریکا

آقای دکتر ناصر پارسا

Dr. Naser Parsa

استاد، دانشگاه مریلند و جانزهاپکینز آمریکا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ناصر پارسا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه سلول و بافت