آقای عبدالله متولی

عبدالله متولی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اراک

آقای عبدالله متولی

Abdollah Motevalli

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اراک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای عبدالله متولی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوها و مفاهیم تاثیرگذار در حوزه مناسباتی عصر صفوی با تکیه بر متن مکاتبات (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 26، شماره: 29
2 ایده ای پارادایمی در نقد عقل تاریخی در اسلام (دریافت مقاله) تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 28، شماره: 21
3 تاثیر منازعات عصر صفویه بر شالوده های شهری و منابع اقتصادی 1052 – 907 ق (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 4، شماره: 7
4 نگرشی تحلیلی بر داده های آماری و عددی در منابع تاریخ نگاری دوره ی صفویه (دریافت مقاله) تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 21، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مروری بر زندگینامه علی بن عباس مجوسی اهوازی ارجانی و دستاوردهای وی در علوم پزشکی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی