آقای عبدالله متولی

عبدالله متولی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اراک

آقای عبدالله متولی

Abdollah Motevalli

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اراک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای عبدالله متولی در مجلات و ژورنالها