خانم دکتر نزهت احمدی

دکتر نزهت احمدی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

خانم دکتر نزهت احمدی

Dr. Nezhat Ahmadi

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر نزهت احمدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مطالعات تاریخی جنگ