خانم فتانه قملاقی

فتانه قملاقی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

خانم فتانه قملاقی

Fataneh Ghomlaghi

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم فتانه قملاقی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه شفای دل

سمتهای علمی و اجرایی خانم فتانه قملاقی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی همایش منطقه ای فن آوری های نوین در سیستم های تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی در ساختمان ها دانشگاه آزاد اسلامی واحدسقز، سقز آذر 1397