آقای مرتضی نادری

مرتضی نادری دانشگاه اراک

آقای مرتضی نادری

Morteza Naderi

دانشگاه اراک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مرتضی نادری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله حیات وحش و تنوع زیستی