آقای پروفسور غلامرضا رخشنده رو

پروفسور غلامرضا رخشنده رو عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز

آقای پروفسور غلامرضا رخشنده رو

Prof. Gholamreza Rakhshandehro

عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور غلامرضا رخشنده رو در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران دانشگاه شیراز، شیراز اردیبهشت 1398