آقای پروفسور محمّدرضا بنان

پروفسور محمّدرضا بنان عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز

آقای پروفسور محمّدرضا بنان

Prof. Mohammadreza Banan

عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور محمّدرضا بنان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران دانشگاه شیراز، شیراز اردیبهشت 1398