آقای پروفسور نادر هاتف

پروفسور نادر هاتف عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز

آقای پروفسور نادر هاتف

Prof. Nader Hatef

عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور نادر هاتف در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران دانشگاه شیراز، شیراز اردیبهشت 1398