خانم دکتر صدیقه حنانی

دکتر صدیقه حنانی مدیرگروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران

خانم دکتر صدیقه حنانی

Dr. Sedigheh Hanani

مدیرگروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر صدیقه حنانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور گروه اتاق عمل و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران آذر 1397
نائب رئیس کنفرانس دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور دانشگاه علوم پزشکی گناباد - دانشگاه علوم پزشکی ایران، گناباد-دانشگاه علوم پزشکی گناباد تیر 1398

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط هوش معنوی و دیسترس اخلاقی در دانشجویان اتاق عمل (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
2 Relationship between Job Burnout and Quality of Life of Operation Room Technologists in Educational Hospitals Affiliated to Iran University of Medical Sciences in 2016-17 (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
3 بررسی ارتباط بین استرس شغلی با عملکرد در زمینه ایمنی بیمار در تکنولوژیست های اتاق عمل بیمارستان های آموزشی - درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1395-96 (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
4 بررسی ارتباط کیفیت خواب با استرس شغلی و کیفیت زندگی تکنولوژیست های اتاق عمل شاغل در بیمارستان های آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 96 - 95 (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
5 بررسی ارتباط هوش هیجانی و سبک های مقابله با استرس در تکنولوژیست های اتاق عمل (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
6 بررسی انگیزش شغلی تکنولوژیست های اتاق عمل در بیمارستان های آموزشی - درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 96 - 95 (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
7 بررسی دلایل اصلی بروز تنش در بین مراقبین سلامت در اتاق عمل: یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
8 بررسی صلاحیت بالینی تکنولوژیست های اتاق عمل مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 96-97 (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
9 بررسی مروری عوامل موثر بر خطر فرو رفتن سوزن آلوده و تماس با مایعات آلوده بیماران در پرسنل اتاق عمل (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
10 بررسی میزان رعایت استاندارد مدت زمان ناشتایی قبل از عمل و پیامدهای ناشی از آن در سالمندان کاندید جراحی (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
11 بررسی واریس اندام تحتانی و عوامل مرتبط با آن بر کیفیت زندگی تکنولوژیست های اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
12 تاثیر آموزش مبتنی بر شبیه سازی جراحی فیوژن ستون فقرات بر میزان دانش و مهارت های بالینی دانشجویان اتاق عمل ترم 8 دانشگاه علوم پزشکی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
13 تاثیر تماشای کارتون در کاهش اضطراب کودکان قبل از جراحی (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
14 دیسترس اخلاقی و ارتباط آن با مشخصات دموگرافیک در دانشجویان اتاق عمل (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
15 روان سنجی و بومی سازی ابزار سنجش محیط آموزشی اتاق عمل STEEM برای تکنولوژیست های جراحی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
16 سوزن ورس یا تروکار هاسون کدام یک برای دسترسی به شکم نتایج بهتری دارد (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
17 مدت زمان ناشتایی قبل از عمل در سالمندان کاندید جراحی (دریافت مقاله) همایش بین رشته ای طب سالمندی
18 مروری بر انواع شبیه ساز های جراحی لاپاراسکوپی و نقش آنها در آموزش این شاخه از جراحی (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
19 هوش معنوی و ارتباط آن با مشخصات دموگرافیک در دانشجویان اتاق عمل (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور