خانم پروفسور زهرا رنجبر

پروفسور زهرا رنجبر هیأت علمی و رئیس موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

خانم پروفسور زهرا رنجبر

Prof. Zahra Ranjbar

هیأت علمی و رئیس موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم پروفسور زهرا رنجبر در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس همایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران آذر 1397