خانم دکتر نسرین ریاحی نوری

دکتر نسرین ریاحی نوری دانشگاه تربیت مدرس

خانم دکتر نسرین ریاحی نوری

Dr. Nasrin Reyahi nori

دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر نسرین ریاحی نوری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس ششمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق پژوهشگاه نیرو، تهران مهر 1397