آقای دکتر حسین کوهانی

دکتر حسین کوهانی دانشگاه علم و صنعت ایران

آقای دکتر حسین کوهانی

Dr. Hosein Kohani

دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین کوهانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی ششمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق پژوهشگاه نیرو، تهران مهر 1397