آقای دکتر خلیل انصاریان

دکتر خلیل انصاریان

آقای دکتر خلیل انصاریان

Dr. Khalil Ansariyan

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر خلیل انصاریان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس سومین کنگره بین المللی بیماری های عروقی ریه مرکز تحقیقات سل و بیماری های ریوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز تیر 1398