خانم دکتر هاله میکائیلی

دکتر هاله میکائیلی

خانم دکتر هاله میکائیلی

Dr. Haleh Mikaeili

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر هاله میکائیلی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی سومین کنگره بین المللی بیماری های عروقی ریه مرکز تحقیقات سل و بیماری های ریوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز تیر 1398